اینم یه جور هنر ….مگه نه ….

ولی از نوع گِلی اونم روی ماشین  عروس

حالا صیغش چیه ، خدا داند و بس

….یه سوال …؟

تا حالا فکر کردید توی این دنیا حاضرید چه چیزهائی رو عوض کنید

مثلا یه ماشین مثله این بگیرید و به جاش …..

یا اینکه یه دوست خوب داشته باشید و به جاش …..نداشته باشید ..

فکر می کنید میشه جاهای خالی رو پر کرد …؟

شاید بشه شاید نه ………؟

ولی آیا حاضرید احساس خودتونو  با چیزی یا کسی عوض کنید.

 

 

من به خاطر شادمانی تو

بسار شادمانم

برای تو

شادمانی شکلی از آزادی است ،

و درمیان تمام کسانی که من می شناسم

تو آزادترین آنان هستی .

قطعا تو این شادمانی

و این آزادی را بدست آورده ای .

زندگی نمی تواند  با تو

جز با مهر و شیرینی

جور دیگری رفتار کند

تو با زندگی  جز با مهر و شیرینی رفتار نکرده ای

تقدیم به یک فرشته

Advertisements