تو نوعی از منی …

 و من نوعی از تو ….

 عشق است این بودن ..

 عشق است.

 

 

دانلود Carlos Santana–you are my kind feat seal 

 

……………………………………………………………………………………………….

پ-ن  1)) به خدا عشق است ، عشق است کارلوس سانتانا  .

پ-ن 2 )) قدیم تر می گفتند هر کس ازدواج کند از خاک بلند می شود !!!

پ ن3 )) من که معتقدم کارلوس سانتانا برای هر کس ساز نواخته  اون از خاک بلند شده !!!!!

پ ن4 )) و در نهایت ما راضی شدیم به دکتر مراجعه کنیم …..

 

Advertisements