زبانم سیاه است ،

 خون سفید

 نگاه بی رنگ

 

 دستم را بگیر،

 تا بسازیم

 هزار رنگ

 رنگین کمان من

 

Carlos Santana _ Put Your Lights On feat Everlast دانلود

……………………………………………………………………………………………….

  پ-ن 1))  همیشه خواستم از حس خودم و آهنگهائی که براتون انتخاب می کنم بگم ولی انگار

  هیچ وقت نمی تونم یا اینکه قدرت بیانش رو ندارم … فقط این رو بدونید من با آهنگهائی که در

 اینجا گذاشتم سالهاست که زندگی می کنم و به ازای هم کدام از اونها بارها قلبم برای چند لحظه

 ایستاده وهیچ کنترلی در قبال اونها ندارم و به صراحت باید بگم دیوانه وار دوستشون دارم .

 پ-ن 2))  قبل از سال جدید یک پست دیگر خواهم داشت .

Advertisements