Gary Moore -Drowning In Tears دانلود

……………………………………………………………………………………………….

 پ-ن 1)) لزج شدن را هم دیدیم وافاقه ننمود .

 پ-ن 2))  دل من که برای گری مور در این محیط لزج بسی تنگ بود .

 پ-ن 3)) آیات زمینی به دنبال زیاد شدن نظرات برای ایجاد پست جدید نیست و نبوده .

پ-ن ۴)) در جستجوی تصویری از معاشقه دو پیکره با جامه پوشیده به نتیچه ای نرسیدم .

پ-ن ۵)) اگر لطفی بکنید و اسم این وبلاگ را در قسمت پیوندهای بلاگفا قرار بدهید ممنون می شم

که این روزها زحمت خبر به روز رسانی وبلاگ رو بلاگفا انجام بدهد مقادیری درگیر هستم و شاید

فرصت اینکه دوستان رو دعوت کنم نداشته باشم … باز هم ممنون … .

 

Advertisements