زبانم ، پروانه ای  

 نگاهم شاپرکی …

  ..

 قلبم آبستن به اعتراف است . 

 .

 .

 .

 .

 اکنون اعترافم رو بشنو ..

 اکنون اعترافم رو بشنو .. 

 

 

Josh Groban_My confession  دانلود

 

 ……………………………………………………………………………………………….

 پ-ن 1)) چه لذتی دارد اعتراف …. چه لذتی ………………….. ذلت را چه شد ؟  

 پ-ن 2)) تصویر، یکی از نقاشی های خودم به مربوط به ژوژمان درس دکوراسیون داخلی

 جهاد دانشگاهی تهران تابستان 85 …. تکنیک : پتینه ، ترک ، استنسیل 

 پ-ن 3)) آهنگ ،  یکی ار بهترینهای سال جدید من است … شاپرکی شوید و پرواز کنید .  

 پ-ن 4)) به پیشنهاد ارزشمند دو نفر از دوستان که در نظرات مشخص هستند ،متن این شعر تغییری خواهد کرد.  

 

Advertisements