Bryan Adams – Oxygen   دانلود

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 پ-ن 1))   ساقه هایم زیر درد دل دارد می شکند ….. شکست بسوزانید و گرم شوید . 

  پ-ن 2)) هورررررررررررررررررت

 پ-ن 3))    اگر دیدن نمای جانبی دو بدن عریان اینقدر آزار دهندست .. لطفا چشمان خود را ببنید و تماشا کنید . 

 پ-ن 4)) 

 

 

Advertisements