Patsy Cline – Leaving On Your Mind   دانلود

Willie Nelson – Are You Sure   دانلود

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

   پ-ن 1)) همبستری با تکنولوژی !

 ماه هاست  که همبستر شبهای من تکنولوژی همراه یا همان لپ تاپ شده است . 

 عجب حسی دارد این موجود ، همه چیز در او خلاصه می شود !

 در رختخواب نمی خوابد که می خوابد ! حس نمی دهد که می دهد !

 می شود با او ساعتها خندید ، ساعتها گریست و ساعتها بهت زده شد !

 تنها چیزی که می خواهد  پدیده ای به نام برق است برق را که می شناسید ؟

 همان چیزی که جدیدا در رفت و آمد است ، می گویند دست اجنبی ها در کار است !!

  امشب همبستر من با من قهر است گویا آن پدیده کذائی با ما بازی اش گرفته  !!  

 پ-ن 2))  اگر ممکن است پدید های اضافی  خود را تاریک کنید ! آخر ……  

 آخر امشب زیر آن درخت سیاه با تکنولوژی وعده دارم ، می خواهیم درباره آینده خودمان صحبت کنیم .

 پ-ن 3)) چند صباحی در پایتخت به سر خواهم برد  … خدا رحم کند .

 

Advertisements