به دعوت از وبلاگ اسکیس به یک بازی لبیک گفتیم .

خیلی خیلی جوانمردانه و در همان لحظات خواندن قوانین بازی بر آن شدیم که

 

 تصاویر در لحظه از محیط مربوط به  قانون بازی گرفته شده است  .  

گونی چروکیده دیوار و ((  مسخ خوانده نشده کافکا ))   گلهای خشک رنگ پریده و آن قلبهای پائیزی

 

کلاه کج بافتنی به اتاق  ، شعر عروسک فرشته وصف حال همین جا بود ( این عروسک از نوع پسرانه است )

 

 و خیلی جوانمردنه تر در جائی به عنوان محل کار یا منبع در آمد تا حالا و نهایتا تا چند روزی دیگر نه بیش

 تابلوهای ژوژمان سالهای جهالت هنری و ساعتی که مرا با خود می برد به آن دورتر ها  . 

 فراموش کردم از همبستر شبهای من یا همان تکنولوژی ویران گر شبهای خودم تشکر کنم. 

 

 

 و خیلی جوانمردانه تر و مطابق با حال و هوای آن زمان  ، موسیقی که در هنگام گرفتن تصاویر که از

 اتفاق هر دو یکی بود را گوش کنید .

 

I  Like  This  Man    

I Like This Song  Too 

Josh Groban – Awake Live 2008 دانلود

Advertisements