Eric Clapton – Wondeful Night دانلود

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 پ-ن 1))  این پست تقدیم به یکی از بهترین دوستان اینجا ((  بوس ماهی ))

 پ-ن 2)) شاید به دنبال هدفهای پست اخیر روانه کوچه و بازار شدم ، از انصاف به دور است

 که بگویم نیست ، همه هدفها موجود است ولی جز تعدادی محدود جوابی برای من و خود نداشتند !!

 تاسف چیزی رو عوض نخواهد کرد سخت ترین اهداف از رگ گردن به تو نزدیک تر است ، خود تو .

 هدف شاید گوشتی در دهان گربه باشد و شاید لبی غنچه و آویزان  ! هر دو هدف است !! نیست ؟  

 راستی آن برآمدِگیها را به یاد داشته باش ، گاهی هدف خوبی است !!  

 پ-ن 3))   در من هیچ نا امیدی وجود ندارد ، این زندگی است که  گاهی اوقات شبیه شطرنجی می شود !  

 که من قرار است هم سیاه باشم  هم سفید . هر دو در یک زمان و در یک مکان ، سخت است ولی امکان دارد .

 پ-ن 4)) همه این گفته ها چیزی را عوض نخواهد کرد  ،  ش ک به تو شک .

  * من به تو هم شک دارم * عجیب و گداخته  شک برانگیزی *

 پ-ن 5)) شاید در یکی از شبهای زیبای زندگی این آهنگ را برای عشقت خواندی ، پس از پیش تمرین کن !

 پ-ن 6)) چند صباحی در پایتخت هستم  ، خدا به داد برسد .

Advertisements