Kings of Leon – Revelry     دانلود

Josh Groban – In Her Eyes    دانلود

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  پ-ن  1))   پل می سازیم ، پله می شوریم  ، پاشنه قبر رنگ می کنیم !  نیشت رو ببند  .   

  پ-ن  2))   موش قصه ما هم بعد از خوردن دندان های  ما و بوی تعفن که زیر پل ، دکتر قبلی

  گند زده بود فعلا انگار از عقشبازی با اعصاب من دست بر می دارد ، اگر این دکتر ناز نازوی

  ما دست از استریپ تیز با صندلی  بردارد ، دو روزی دیگر با جیب خالی خلاص می شویم

   روکش  دندان فروش آشنا نداری خیلی گرون میگه این یارو ، جنسش هر چی باشه مهم نیست .  

  پ-ن  3))    حالی کردیم با این * یک شاخه نیلوفر * که مجوز گرفت  .

  علی الحساب اگر قبر پیدا کردید معرفی کنید  ، جهنم !  یک شاخه نیلوفر را خودم خواهم آورد . 

  پ-ن  4))   دانلود موسیقی به ازای هر 100 نفر 15 نفر  ؟؟؟؟؟؟؟  این یک تهدید جدی ست . 

  پ-ن  5))    پست بعدی 28 آبان ماه . 

 

Advertisements