پ-ن  1))  چند صباحی ست ، خبرهای ضد و نقیض از  دلهای آشنا  به گوش می رسد

  که قرار است  نام پایخت  را به شهر گناه  تغییر نام دهند و در کتاب رکورد جهانی به ثبت

 برسانند من که اولین شاهد محلی زیر آنرا امضا خواهم کرد .

 شما طرفداری کنید که نیست ! بشنوید ولی حتی کوچکترین زحمتی برای باور به خود ندهید

  که اینجا  باور هم گناه است .

 قانون جدید این است که  حتی با یک شاهد کولی هم در کتاب ثبت خواهد شد ، چه برسد

 شاهدی با کراوات  !

  پ-ن  2))  تاخیر در اجرای حکم در آیات زمینی و به تعویق افتادنش  ، هیچ دلیلی به جز

تعلل در ایجاد قالب جدید   ندارد و تا این قالب جدید که البته یک هفته ای هست  طراحی شده

 و کدهای آن زیر فرش چه کسی خاک می خورد  ؟!

 از پست جدید خبری نیست . کسی حرفی زد ؟ بلند بگو !!!! می دانم اینجا تکراری شده  ،،،،،  نفر بعد !!!!!

  پ-ن  3))   چند صباحی در شهر گناه  همان پایتخت خودمانی .

  پ-ن  4))   برای ایجاد و نوشتن این پست عجولانه و کمی خارج از برنامه ،  عذر  من را پیذیرا باشید .

   هادی …..

 

Advertisements