راه می رفتم

و راه مرا می رفت

کسی پرسید !

ساعت چند است ؟

گفتم :

از آن خانم بپرس !

 

من رفتم

راه رفت

اخوی ماند

و

خانم

 

خانم ساعت نداشت .

 

 

Tom Jones – S.e.x Bomb    دانلود

Zero 7 – Distractions    دانلود

 

……………………………………………………………………

  

پ ن یکم )

این پست بدون چون و چرا تقدیم به حسن الماسی 

هر چی شریعت بود حسن ، سعی کردم حفظ کنم

ولی توی آهنگ نشد . می دونی که سیستم اینجا

همیشه توی پوشش یه جا کم میاره .

ساعت داری دادش ؟

پ ن دوم ) کمی خودمانی

وقتی مخ ملعبه دست بچه بشه، همین میشه دیگه !

باید بشینی تا بوق سگ ،  جوات یساری و بیژن و …

گوش کنی و تا صبح تو دلت قر بدی شاید صبح بشه

پنجاه هزار برای این طراحی بگیری  .

عزیزم چرا نمی فهمی یه Portishead   ی یه Zero 7  

 بزار بناله ، جیگرمون حال بیاد . بیا توی باغ ما اخوی .

Design  با نفس جوات ،  چه شود .

پ ن سوم )

Just Listen

 

Advertisements