ای کاش

می شد

تمام ساعتهای چوبی دنیا را سوزاند

تو را سوزاند

من را سوزاند

 

زمان را سر برید !

اما

سوزاند

 

شاید بشود با حرارتش

زندگی ای

 از جنس امروز را گرم کرد

 

و

من

حریص

 هنوز

عاشق کربن ام

 

 

Bob Seeger – Turn The Page   دانلود

 

Seal – Crazy   دانلود

 

………………………………………….

 

پ ن یکم )

بعد از شش سال دوباره شدم ، محصل  .

 نه ! محصولی وکیوم شده از شش سال قبل  و آماده تشریح در دانشگاه  ، وصله جذاب تری  است برای من .

 انسانهای حالا ، واقعا متفاوت شده اند با آنچه من تصور می‏کردم و‏چقدر دور شده اند انگاری .

بعد از سالی بوقی باید عکس بگیرم ، طراحی کنم

و دوباره یاد بگیرم برای انسانها ،  چطور قفسی طراحی کنم که در آن با آسایش زندگی کنند .

و هنوز در گلویم می ماند به اساتیدی که چند سالی بیشتر با من تفاوت سنی ندارند بگویم

کلمه قفس ، هنوز روی معماری سنگینی می کند .

بله ! قرار است دوباره و دوباره  معماری بخوانم با گرایش طراحی قفس .

پ ن دوم )

به دلایلی که در بالا اعلام شد ، حدفاصل پستهای اینجا به دلایل مشغله و بهانه های درسی از

چهار انگشت بیشتر می شود و اگر به پنج انگشت رسید بنده را معاف کنید در غیر این صورت

کماکان هستم .

 

Advertisements