آخه بهت چی بگم

واقعا نوبری ! فکر می‏کنی کی هستی ؟ فکر می‏کنی از کدوم سوراخ اومدی‏بیرون‏؟  از‏دماغ‏کدوم فیل افتادی ؟کدوم کارخوب رو انجام دادی ؟ فکر می کنی کسی بهت اهمیت می‏ده ؟

خیالت تخت ، یه نفر هم تو رو آدم حساب نمی‏کنه ! آخه عوضی ، تو رو چه به عشق و حال ؟ برو سرت به کار خودت باشه ! آره با توام خود تو که مثل بز داری منو نگاه می‏کنی ؟ بزنم با میل بافتنی تو چشت ، گوساله چش سفید ؟

واقعا‏ فکر می‏کنی دو تا پیک عرق خوردی آدمی؟ خیلی بزرگ شدی ؟ واقعا فکر می‏کنی سه نخ سیگار مارلبرو پایه بلند کشیدن هنره ؟ خاک تو سرت . برو جلوی من وای نستا ، نمی‏خواهم ریختت رو ببینم ، اصلا برو موهاتو یه جای دیگه شونه بزن .

 

Seal _ I Ve Been Loving You Too Long   دانلود

…………………………………………

 

پ ن یکم )

همه فهمیدند که اون عاشق کنسرت بود . همه خیلی‏خوب فهمیدند .

ولی‏هیچ کس نفهمید چرا وقتی همه با خواننده مورد علاقه‏اش می خوانند ، اون گریه می کنه .

پ ن دوم )

به مرگ خودم اگه می‏دونستم دانشگاه این مملکت اینقده خوبه زودتر می رفتم دانشگاه ، کلی امکانات هست : ظهرها غذا می دند بهت ، کارت غذا رو می کشی به اون دستگاه خوشگله ، اگه دستگاه حال به حالی بشه برای دوهفته بعد بهت غذا می ده .

اگه دانشگاه چمن زرد  داشته باشه که سه نوبت غذا می دند .

سرویس مجانی از مرکز شهر ، تازه بوی جوراب هم توش نمی یاد.

اگه کاغذات ‏بوی آبگوشت بده استادت هیچ غلطی نمی‏تواند بکند چون تو آبگوشت دوست داری .

 تازه دانشگاه سلف هم داره . ولی نمی گم چیا داره دلت آب .

وقتی تو اتحاد هم بلد نیستی استاد خوشگله داره انتگرال سه گانه نمی‏دونم چی چی درس می ده

 و بهت می خنده . و تو هیچ غلطی نمی توانی بکنی .

راستی ، هیچی ولش کن .

اصلان من تو دهن این دولت می زنم کی به کیه . ولم کن . بهت می گم ولم کن .

 

Advertisements