پُل

پِله

پِله ای برای صعود تو

پل هائی برای نزول من

 

می گویند

آبچِکان پِله ات بو می دهد

 

نگاه سنگین تو

بارانی اسیدی ست

که تمامی درزهای پِله هایت را

خط چشم سیاه ، جِرم گرفت

 

من روی پِله های تو راه می روم

و تو روی من پُل خواهی زد

 

موشی از بوی تعفن آبچِکان پِله

قهقهه می زند

چِشمش شور بود

پُل ، پِله شد 

 

 

  Heather Nova – Gloomy Sunday   دانلود

پ ن یکم )

فقط هوس بودن و هوس پستهای قدیمی

به سرم

زد

این پست برای » حدیث » حک شد  VirGinraiN

 

پ ن دوم)

سلام .. ولی کماکان نیستم تا اطلاع ….

 

Advertisements