هِکا لا مورا  دِل نا کُه

خا خا رو بو  لامو چَشُ مِن

ترجمه میکنم

حسابِ قلب را جدا کنی

می‏ماند دل و کمی قلوه

که امشب

برای شام به سیخ خواهیم زد

 

برای صبحانه خدا بزرگ است

شاید

 پیکر مرده‏ای

را به دوش آوردم

 

 

Alexander Rybak – Fairytale – Eurovision Festival 2009   دانلود

Sasha Son – Love Song – Eurovision Festival 2009   دانلود

Regina – Bistra voda – Eurovision Festival 2009   دانلود

Yohanna – Is it true – Eurovision Festival 2009   دانلود

 

………………………………

پ ن یکم )

انصافا از زبان و در مدح آدم خوارهای جزیره دنباله دار

همان جائی که گرگستاره (من ) چندی پیش در آنجا به دنیا

آمد ، شعر گفتن مشکل است.

….

تَکا خا چَم چه آ

ترجمه می کنم :

آدم خوار قصه من : تشکر می کند

….

پ ن دوم)

چند روزی نیستم

پایتخت با توام ، با تمام هم آغوشی هایت

مرا هم در بر بگیر .

 

 

Advertisements