قــــِ

قَد

قاف

قدِ تمام بلندی‏های

بدن‏ها را

را که ترسیم کنی

به خدا

تو

انگار

قَدِ ، قَدِ ، قَدِ من نیستی !

 

عزیزکم !

نکند سایه آن غریبه‏ی دیروز

در آن بن بست

روی تن من ماندی ؟

 

 

Bryan Adams – Ever Loved a Woman   دانلود

Desree – kissing you   دانلود

 

………………………………………..

پ ن یکم )

تقدیم به << عزیزی >> که در سفر دارم .

 پ ن دوم )

به قول تعدادی از دوستان نوشتن سفرنامه به چه کار می آید

می گذارم بماند تا بعد .

 

 

Advertisements