لعنتی

می‏شنوی ؟

آی دلم ،

سیگار خواست !

با طعم شراب

و دلم دریا را ، و فقط یک اثر از

پای بزرگ ننه دیو

لبه دریا

و تو را

غرق درآن کرد و پر از شادی شد

لعنتی

می‏شنوی ؟

آی دلم

باران زد ،

و تو نه بودی و نه چتری بود

نه زمین خیس شد و بوی کسی را می‏داد

لعنتی

می‏شنوی ؟

می‏شنوی ؟

باد چرا بوی پر و بال تو را می‏خواند ؟

و تو را می کِشد و می‏برَدَت

به ته لعنت‏گاه

به همان جائی که ،

من و تو ماه شدیم

لعنتی

غرق درونِ تو شدم

غرق درونِ شب روز

 

لعنتی ،

باز مرا خواب گرفت

و تو را پالِت رنگ

جنس مذاب

و من از قهقهه‏ی پایانم

همچنان می‏گریم

که چرا  لعنتی هم تیتر نشد

و تو هم مثل پرستو

لبِ دریا

وسطِ آن اثر گنده پا

به همان قاب قدیمی

خوابی

 

 

Lucia Micarelli Ft Leigh Nash – She Is Like The Swallow   دانلود

Travis Tritt – More Then You’ll Ever Know   دانلود  

Imogen Heap – Riot and Seek   دانلود

REM – Losing My Religion   دانلود

………………………………………………………………….

پ ن یکم)

لعنتی

لعنتی

شعر منم مثل تمام شب و روز

بی هدف است

پ ن دوم)

ادامه دارد … شاید .

 

Advertisements