این روزها

چه خوب

چه بد

چه عادی

زندگی بوی گــــاف می دهد

با ، هه

 

این روزها

حیف ،

پرستوها ، قبل از برف می‏میرند

کبوترها را هیچ ،

مگو

این روزها ، دل بوی دود می دهد

با ، هه

 

این روزها

به پای عقربه کوچک ، طناب بسته اند

به پای بزرگ ، هم

این روزها ،

زمان بوی ســـود می دهد

با ، هه

 

این روزها معلوم هست کجائی ؟

فکرت ،

روحت ،

پیــــکرت کجاست ؟

این روزها

زندگی بوی آخ می دهد

با ،  هه

 

 

………………………….

 

پ ن یکم )

لطفا نخوانید  ،

 برای خودم نوشتم

این روزها هوا ،

بوی کود می دهد

با ، هه

پ ن دوم )

….

 

Advertisements