ت

ا

ب

تا

خورد

تن

تا

تابید

بوی کالبد

بوی

تاب توی حیاط

 

تاب می‏خورد در آسمان

حیاط

دلها تابیده می شد

در

ت ا ب

شب  ، ستاره‏ای که سالهاست مردَست

تاب می‏خورد

و

در آغوش ِ من

ت ا ب

می‏خورد

بوی تو

تا

می‏خوردی

تاب

 

Subsignal – The Trick Is To Keep Breathing   دانلود 

Subsignal – Where Angels Fear To Tread   دانلود

………………………..

 

پ ن یکم)

خیلی حس خوش آیندی ندارد که یک نوشته یا شعر را بدون اصلاح و آرایش

درون وبلاگ قرار دهی ، ولی تجربه کردن این  هم ،برای خود عالمی دارد .

پ ن دوم )

برای خیلی از دوستان و افرادی که من رو به هر شکل و شمائل می شناسند و

خوب می دانند اگر پستی به کسی تقدیم می کنم برای چیست ! متاسفم .

که بعد از دو سال هنوز نمی دانند آیات زمینی برای چه اینجاست .

همان بهتر که کسی اینجا قدم نگذارد و حریم من را آلوده نکند .

پ ن سوم )

روز ناز

 

Advertisements