عزیزم

آه

عزیزم

همان آه عزیزکم

نوشته شده در قبل ،

بیست و دو ،  من را به یاد پیست اسکی می اندازد
آن موقع که بدنها توان سرما را داشت

که روی تیوپ بنشینی

و از این بهمن سر بخوری به پائین

و پیشانی رضا زیر دست و پا بشکند

و برف سفید

سبز شود

قرمز شود

و شکمها سبز کار کند


آه

عزیزم
دوباره بهمن شد و تمامی پارک نزدیک خانه ما رو کود دادند
آن هم حیوانیِ دو نَم

می دانی چرا ؟
هر سال بهمن که می شود یاد کود دادن می افتند ؟


راستی !

محله جدید شهردار ندارد

که ، درخت ندارد
که لوله آبهای قطره ای را وازکتونی کنند

و درختها گل پرچم سه رنگ بدهند

و گرنه ،

من از سم این بهمن سالها پیش

در همان محله قبلی  مرده بودم


عزیزم

و
تمامی عزیزم های امروز‏ی

بوی کود سم سود شده می‏دهند
حتی نمی‏شود چیزی خورد

حتی نمی‏شود چیزی دید

حتی نمی‏شود چیزی کرد

حتی ….

راه رفتن پیش‏کش

عشاق سال 57

مهم نیست

 

 

بریز عزیزم
بریز
جام شوکران من‏  خالی شد

 

 

Robbie Williams – Last Days Of Disco   دانلود

سفید

Death Cab For Cutie – Meet Me At The Equinox دانلود

 

…………………………….

 

پ ن یکم )

دیو چو بیرون رود ، یوم الله بوی کود می دهد .

 

پ ن دوم )

این پست 22 بهمن سال قبل نوشته شده بود

امسال افتخار این رو داشتم

که همزمان با کود دهی در محله جدید

حلق آویزش کنم به اینجا .

نوششششش

 

 

Advertisements