شب شد

تو در آغوش مهتاب می‏رقصیدی

ماه رفت

تو

و

من

صبح ، شدیم

 

 

Him – Join me   دانلود

Michael bolton – Crazy love   دانلود

 

……………………………………………….


پ ن یکم )

برای تنها ح. دالی که می شناسم .

پ ن دوم )

Happy Valentine

 

 

 

 

Advertisements