آهــــ ای

لعنتــ ی

براده‏های تو من بر ماند

بر منی ،

منی مانده

تو هم مرا بخر

به ز خَر

 

 

Andrea Bauer – Song for Eli   دانلود

The Cranberries – zombie   دانلود

Lady Antebellum – Need you now   دانلود

 

…………………………………

پ ن یکم )

این  پست پَست بر اساس همان تکه سنباده قدیمی

نوشته و حک شده است .

پ ن دوم )

هنوز پست قبل به قوت خود باقی ست .

تشکر که هستید که من نیستم .

پ ن ) ویژه اسکار

ساعت حدود هشت و سی دقیقه اسکار امسال هم تمام شد .

بعد از چند سال یک مورد خاص بود و کسی همه مزرعه را درو نکرد .

و تماشای آن از شروع زون فرش قرمز و مراسم اصلی آن هم به صورت زنده

برای خود عالمی داشت ، هم گریه داشت و خنده .

برای شخص من ، آخرش گریه دار شد ،

گویا هنوز سیاست دست از سر اسکار هم بر نمی دارد .

برای سیاست متاسف و برای اسکار خوشحالم .

هر چند حق به حق دار نرسید ، که این هم  عادت شده است .

 

 

Advertisements