پروانه ‏ی من

پروازمان را یادت هست ؟

به دیوار محبسی رنگ پریده

تکیه دادیم ، توی باغ

بال‏های برهنه‏ات را می‏خواندم

آواز ،

آواز

تو می خواندی دوستت می‏دارم

وای ، خیس ،  وای

یادت هست دوستت دارم‏ها را

 

هوا ، گس شد

باغمان را سوزاندند ، پری‏وانه

آرزوها را ، هم

 

نگاه من

مرا یادت می‏ماند ؟

دوستت دارم‏ها را ؟

 

 

AaRON – U Turn .Lili   دانلود

……….

 

پ ن )

تقدیم به کسی ،

کسانی که می روند  

به همان خیال که ،

پشت سر خود ، چشمی نخواهند داشت .

 

Advertisements