یک ساعت بیشتر است

درون اتاق می رقصم

آهنگین ،

اتاق که نه ،

گورستان خاطرات زمین

قبر  آیات

گور زمین

یاد  آیات زمینی ،

یک ساعت بیشتر است

که یاد خود می کنم /

 

 

Darya Dadvar – Yade Man Kon   دانلود

………………….

 پ ن )

حذف شد .

/////////////////////

یاد من می کنی ؟

 یاد آیات زمینی

Advertisements