پ ،

پا بده

پا ،

تا ، با ،  پات

راه برویم

روی بازوی  ابرها

روی رنگین کمان

روی دیوار خانه هامان

که

قرمزین رنگ وصل شده‏اند

به آسمان

رنگ تو ،

رنگ من ،

ترکیبی از ارغوانی ست

/.

با پای مان  ،

در آسمان

سیاهی‏ها ، له کور  می‏شوند

پا بده

پا

پ.

 

 

Joan Baez – Diamnds And Rust   دانلود

Oliver shanti – Tocar Para Sarakali  دانلود

………………………………..

 

پ ن یکم )

روزها می گذرد بی پا

گویا همه فلج شده اند

تو ،

پا بده ،

 پا

 

Advertisements