تن آدمی ، شرافت ؟

تن تو را می توان ناخن گرفت

ناخن که همان پولک است یا عشق طرد شده یک مرد فربه

که شرافتش بزرگ‏تر و پر رگ‏تر از چیزی با قطری عمیق‏تر

یا طولی ،

طول

طولی که همان آلت همسایه می خوانند

که غاز است

هه ،

من ، بکارتم عمق ندارد که ته ندارد ،

که ربطی به بنی آدم ندارم و نه بنی حوا ،

و کسی از من در آغوش دیگری سقوط کند

../

و

نطفه ای درون سطل زباله ی اتاق خاکستری بیفتد

چه تنهائی

لذت بخشی ، با ناخن گیر

زیر آفتاب

 

 

Anathema – Dreaming Light   دانلود

……………………….

پ ن یکم )

به شدت عاشق افرادی شده ام که نیستند

تو هم بیا نباش /

چون من دیگر نیستم .

پ ن دوم )

یک اسپرم زیر آفتاب را  جدی نگیرید .

 

Advertisements