ردپای تازه‏ی من

…. . … .. .

کجا پرواز می‏کنی ؟

آسمان تعطیل است ،

خدا

هم

نیز  ،

فرشته‏ها

گروه ، گروه

پشت به هم

به دیوار خوابیده‏اند

 

رد ، های های من

خدا خواب است

تو

نیز

هم

 

/

 

 

Anathema – A simple Mistake   دانلود

 

………………………………………………..

  

پ ن /

چقدر ، نبودن افراد جلب توجه کرد

جرات دارید ، نباشید

تا عاشق شما شوم /

هه

/

 

Advertisements