تمام درب‏ها بسته است

من  ،

آن سوی دیوار

مبهوت‏تر از

هر شب

به پنجره ای نیمه باز

نگاه می‏کنم

 

 

Broken Social Scene – Pitter Patter Goes My Heart   دانلود

Broken Social Scene – Romance to the Grave   دانلود

……………………………………………..

 پ ن )

دیگر تفاوتی ندارد

حتی اگر  تمام حفره هایت باکره باشند

/

Advertisements