پرندها

روی انحنای

کابل های  برق

لم داده اند

و

زنده باد زاپاتا می خوانند

پ ن )

اینجا جای غریبی ست

انگار یک سیاره دیگر است

خیلی برهنه ،

سلام … /

Advertisements