به آرامی هر چه تمام تر

نت ها را برای خنده ی بادبادک ها

تنظیم می کنم

و برایشان ، تعریف

که چطور من ،

موسیقی یک فیلم کوتاه

چند دقیقه ای هستم

که در آن  ، یک زوج  در کمال از لذت برهنگی

یکی از این طرف  و یکی آن طرف تر

خودشان را از بالای یک پل معلق

به رودخانه ای که آب ندارد

پرت می کنند ،

ولی من هنوز ،

در اوج ادامه خواهم داشت

اینجا ،  من یک سولوی حزن انگیز

را چاشنی می کنم

درست در زمانی که عابری پیر

یک بطری را از رودخانه میگیرد

که درون آن نوشته شده است

ما ، همدیگر را نمی شناسیم

درست ، مثل ستاره ای

که در ادامه ، هیچ دنباله ای نخواهد داشت

به آخر نزدیک می شوم

خنده ی بادبادکها بند می آید

و برایشان مرثیه ای از سل نواخته می شود

و من ،

در چند ثانیه روی تیتراژ تمام می شوم/.

Kwoon – I Lived on the Moon دانلود

……………………………

پ ن /

چه خوب ، چه بد ،

پل معلق ، ارتفاع زیادی داشت ،

پ ن 2/ Music  Info

Artist : Kwoon  band
Album : Tales And Dreams
Years : 2006
Genre : Post Rock

Advertisements