زبانم بسته است

و نگاهم آویزان

آویزان دهانی که چند رنگ است

و

نگاهی که پیش مرگ

مداد رنگی ست …

Grizzly Bear – Shift   دانلود

Mumford And Sons – Timshel   دانلود

………………………….

پ ن /

همان بهتر که هیچ گاه

درب جعبه ی  مداد رنگی کودکی ات را باز نخواهم کرد  /

پ ن /

کمک می کنم که نباشم /

خیلی زود .

Advertisements