هر صندوقچه ای

زیر باران

زنگ خواهد زد

با چتر زیر باران بروید ….

.

Sleep Dealer – Falling Rain   دانلود

Grails – Deep Politics   دانلود

پ ن /

به کسی نگوئید  ، چیزی خواندید !

اینجا  ، 

قابی در حال زنگ زدن است .

Advertisements