اين همان دسته اي است

که تو را مي بُرد

با چاقو

و دستي که تو را لمس کرد

را ،

بريد

لذت حبس در اين است

تو آن طرف ، بي دست

و من پشت هزاران دسته روبروي تو

اين همان دستي‏ ست که تو را

روزي بريد

.

….

Opeth – Heritage   دانلود

Yoav – Adore Adore   دانلود

…..

پ ن /

از همان اتاق شروع شد .

یک اتود در اتاق .

Advertisements