درون من

هر شب

هزاران شیشه ی گداخته می شکند

از میان آنها

یکی

حبابیست از چراغِ آشنائی تو

و

دیگری

روشنائی راهی ست

که به بلوا

ختم می شود /

این شعر تقدیم می شود به » شیرین »
در وبلاگ بوس ماهی
و احوال این روزهایش

http://www.boosmahi.blogfa.com/

Advertisements