هر چند

تمام بوسه هایت موثرند !

تکلیف چشمهایت چیست ؟

26723_375482810167_4425615_n

 

Advertisements