ضربه ای کاری
بر بیضه های نهنگی پیر
که توی تُنگ جا نمیشود
و
منت کشی خرچنگی
برای وازکتومی

تو ، مرا از بر کن
با قواعد بالا ، برایت بچه ماهی گریه می کنم .

Advertisements